گروه شرکتهای تانیش ترکیه معتبرترین برند ترک از لعابیران بازدید کرد

اعضای هیئت مدیره شرکت اوشاک سرامیک  ترکیه ضمن ابراز تمایل از همکاری با ایران در صنعت سرامیک از کارخانه لعابیران بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت لعابیران، هیات تجاری صنعتی گروه شرکت های تانیش ترکیه یکی از معتبر ترین برند های این کشور از کارخانه لعابیران بازدید کردند.

اعضای هیئت مدیره و مدیر کارخانه شرکت اوشاک سرامیک ترکیه در این بازدید بیان داشتند که این شرکت تمایل به همکاری و سرمایه گذاری در صنعت کاشی و سرامیک ایران را دارد.

در این بازدید، حجازی مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت لعابیران نیز بیان داشت: شرکت لعابیران به عنوان پیشرو در صنعت کاشی و سرامیک نیز تمایل به عقد قرارداد و خرید بیشتر محصولات لعاببیران از سوی طرف ترکیه ای را دارد.

گفتی است در حال حاضر بخش قابل توجه ای از تولیدات شرکت لعابیران به کشور ترکیه صادر می شود.

تاریخ درج :  1398/6/30

تعداد بازدیدها : 605