برگزاری کمیته ریسک و کمیته بحران در شرکت لعابیران
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/4/31

کمیته ریسک شرکت لعابیران در تاریخ ۹۹/۴/۲۹ با حضور سید جلیل حجازی مدیر عامل شرکت و اعضای کمیته ریسک برگزار شد . در طی این جلسه شرکت لعابیران به منظور کاهش طبعات فعالیت در این شرایط با تشکیل کمیته تخصصی مدیریت ریسک ،اقدام به شناسایی ریسک ها در حوزه های مختلف کسب و کار و ارائه راه کارهایی در راستای کاهش اثرات ریسک ها بر فعالیت شرکت نموده است

 

کمیته مدیریت بحران شرکت لعابیران در تاریخ ۹۹/۴/۲۹ با حضور سید جلیل حجازی مدیر عامل شرکت ،اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی برگزار شد . در طی این جلسه شرایط به وجود آمده در بازار و روند افزایشی نرخ ارز که باعث افزایش چشم گیر قیمت مواد اولیه گردید است مورد بررسی قرار گرفت . و در ادامه ضمن بررسی تهدیدات و فرصتهای پیش رو راهکارهایی جهت مدیریت این بحران ارائه گردید