بازدید مدیر عامل شرکت لعابیران از شرکت تولیدی سرام آرا
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/5/5

سید جلیل حجازی مدیر عامل شرکت لعابیران طی بازدید از واحد تولید و آزمایشگاه شرکت سرام آرا تاکید بر لزوم همکاری وپیشبرد هرچه بهتر پروژه های فنی فی مابین دوشرکت در راستای هم افزایی پرداخت.

در ادامه افزود: شرکت لعابیران تلاش بی وقفه خود را در راستای تامین بهینه مواد اولیه شرکت های تابعه را دارد.

در این راستا اصغر آهنی ها مدیر عامل شرکت سرام آرا با اشاره به متغیرهای ناشی از ورود مواد اولیه جدید در پروسه تولید وجود نگرش حمایتی و انعطاف مدیران را در راستای بهبود هم افزایی حائز اهمیت خواند.
#جهش تولید 
#شستاشهروندخوب

روابط عمومي شركت لعابيران