نظارت بر سلامتی کارگران و کارمندان شرکت لعابیران
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/5/22

 

 

به گزارش روابط عمومی شرکت لعابیران

در خصوص نظارت بر سلامتی کارگران و کارمندان شرکت لعابیران

روز سشنبه مورخ 99/05/021 در محل دفتر HSE شرکت لعابیران خونگیری از پرسنل جهت تعیین سطح پادتن بدن پرسنل(Igg و Igm)  در صورت ابتلای قبلی به کووید -۱۹ صورت پذیرفت.

رویکردی که در حال حاضر برای انجام این تست سرولوژی وجود دارد در واقع تخصیص پروفایلی برای هر فرد از جهت ابتلای قبلی به کووید -۱۹ می باشد