مشتریان ما

شرکت لعابیران مفتخر است که خدمات و محصولات خود را به کلیه مشتریان حوزه کاشی و سرامیک ، چینی بهداشتی ، ظروف و چینی آلات سنتی و غیره در سطح کشور ارائه دهد. از بزرگترین شرکت های کاشی و سرامیک کشور تا کارگاه های کوچک سنتی ، به عنوان مشتریان وفادار لعابیران با اعتماد و تکیه بر دانش فنی سازمان ، موجب پیشرفت و سرآمدی ما خواهند بود.